Προβολικό Τέστ WZT (Wartegg - Zeichen Test)

Το WZT  (Wartegg - Zeichen Test) είναι ένα προβολικό τεστ προσωπικότητας. Χρησιμοποιείται:

 • Στη Ψυχοδιαγνωστική
 • Στην παρακολούθηση και συνοδεία εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων  
 • Στη Συμβουλευτική
  • Ατομική
  • Γονέων
  • Ζεύγους
 • Στη Σχολική Ψυχολογία
 • Στον Επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Στην Συμβουλευτική σπουδών και σταδιοδρομίας
 • Στις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  για την Κοινωνική και Επαγγελματική Αποκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
 • Στην Επιχειρησιακή Ψυχολογία
  • Επιλογή Προσωπικού
  • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οργάνωση
 • Στον Ειδικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα προγράμματα αποκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων
  (ψυχικές διαταραχές, ουσιοεξάρτηση, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κ.λπ.)
 • Στην Πραγματογνωμοσύνη στα πλαίσια της Ψυχιατρικής και της Νευρολογίας

Πλεονεκτήματα

  • Ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης (15 – 20 λεπτά)
  • Κατανοητές οδηγίες
  • Ασήμαντο κόστος εφαρμογής (ένα φύλλο του Τεστ και ένα μολύβι)
  • Εφαρμόσιμο σε όλες τις ηλικίες (περίπου από την ηλικία των 3 ετών)
  • Πολιτισμικά δίκαιο και ως εκ τούτου εφαρμόσιμο και σε ομάδες με κοινωνικές,
   γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
  • Παρέχει την δυνατότητα στον αξιολογητή ψυχολόγο να επισημάνει, να διαγνώσει και παραπέμψει άμεσα περιπτώσεις που χρήζουν ψυχιατρικής ή / και νευρολογικής εξέτασης