Μορφή - Διενέργεια

Το WZT  είναι ένα προβολικό τεστ προσωπικότητας.

MorfiDienergeia

Αποτελείται από οκτώ (8) άσπρα τετράγωνα (πεδία) με μαύρο περίγραμμα. 

Σε κάθε τετράγωνο περιέχεται ως αφετηρία για ένα σχέδιο,  ένα μικρό σχήμα  (σημείο ή αρχικό σημείο)· στο πρώτο τετράγωνο περιέχεται μία τελεία, στο δεύτερο μια μικρή κυματοειδής γραμμή, στο τρίτο τρεις κάθετες γραμμές των οποίων το ύψος βαίνει αυξανόμενο και στο τέταρτο ένα μικρό μαύρο τετράγωνο. Στην δεύτερη σειρά το πέμπτο τετράγωνο περιέχει μία διαγώνια γραμμή την πορεία της  διακόπτει μία κάθετη προς αυτήν γραμμή, το έκτο μια οριζόντια και μια κάθετη γραμμή σε απόσταση, το έβδομο ένα διάστικτο ημικύκλιο και τέλος το όγδοο ένα τόξο κύκλου ανοικτό στο κάτω μέρος. 

Οι εξεταζόμενοι καλούνται, με βάση το υπάρχον περιεχόμενο σε κάθε τετράγωνο, να ζωγραφίσουν κάτι.  Μπορούν να ζωγραφίσουν ότι θέλουν και με όποια σειρά θέλουν.