Πρωταρχικοί - Διαγνωστικοί στόχοι

Το WZT παρέχει ενδείξεις για την δομή της προσωπικότητας σχετικά με σημαντικές βασικές λειτουργίες όπως παρόρμηση και έλεγχος, εξωστρέφεια / εσωστρέφεια, κοινωνικότητα, κυριαρχία συναισθήματος / λογικής, σχέση φαντασίας / πραγματικότητας, καθώς και αντιφάσεις και μονομέρειες που περιέχουν συγκρουσιακές καταστάσεις.

Επίσης αναδύεται η στάση ζωής του εξεταζόμενου καθώς και η σημασία που έχουν για αυτόν σημαντικά υπαρξιακά θέματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τέλος, φέρει στην επιφάνεια πιθανή ελλειμματικότητα στην βάση οργανικότητας. Το WZT παρέχει μία πληθώρα ισχυρών ενδείξεων ώστε ενδείκνυται να συμπεριληφθεί στα εργαλεία αξιολόγησης της προσωπικότητας.